Vast aan de touwen

De Sandrien mag niet meer varen. Het ministerie van VROM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) heeft het schip op grond van een milieuverdrag aan de...