Chique flat voor dame, zonder man, met baan

In de flat de Klokkenhof aan het Surinameplein wonen louter vrouwen. Zo was het bij de oplevering, nu veertig jaar geleden, ook bedoeld. Vrij wonen...

Vast aan de touwen

De Sandrien mag niet meer varen. Het ministerie van VROM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) heeft het schip op grond van een milieuverdrag aan de...